Tjänster

Konsultation och rådgivning

I takt med allt större krav på säkerhet och arbetsmiljö vid skolor och arbetsplatser ligger fokus på vad som går att förbättra på den befintliga utrustningen. Vi erbjuder dig professionell konsultation om din arbetsmiljö och genomför de åtgärder som behövs för att dina maskiner ska uppfylla aktuella säkerhetskrav. Du får ett utförligt protokoll som redovisar statusen på din utrustning och förslag på åtgärder.
Lindahl & Nermark erbjuder också skydd och skyddsutrustning som hjälper er att få en säker arbetsmiljö kring alla maskiner.

Installation

Låt oss utföra installationen av din maskin och var säker på att den är inkopplad och placerad enligt konstens alla regler. Och att garantin gäller....

Utbildning

Höj din verksamhet och personal med kompetensutveckling! Korrekt handhavande och grundläggande förståelse är viktigt för att öka både säkerheten och produktiviteten i din verksamhet. Vi utbildar både i teori och praktik. Kontakta oss om ordinarie eller skräddarsydda utbildningar. Förebygg arbetsskador vid maskinarbeten Lindahl & Nermarks maskinspecialister tillfrågas allt oftare om basutbildningar i handhavande och maskinsäkerhet. Ofta när en skada redan har inträffat. För att arbeta förebyggande och öka säkerheten i Nordens verkstäder erbjuder vi en serie av 9 instruktionsfilmer som kan användas som ett första steg i utbildning av operatörer i maskinsäkerhet. Du hittar dem under Tips & Guider.

Momentteknik

Kursen ger grundläggande insikter i problematiken runt åtdragningsmoment av skruvförband i kvalitetsäkringssyfte. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med skruvförband; ingenjörer, produktionstekniker, inspektörer och installatörer och omfattar kalibrering, säkerhet och handhavande. Utbildningen arrangeras med fördel ute hos dig såsom kund, vilket gör det enkelt att planera och genomföra utan att det påverkar den dagliga verksamheten alltför mycket.
Syftet med utbildningen är att dels öka medvetenheten om momentdragning och användningen av momentverktyg, dels skapa förståelse för de olika momentprodukternas för- och nackdelar och när de är lämpliga att använda.

Maskinhandhavande

I samarbete med våra maskinpartners erbjuder vi kundanpassade utbildningar i vår maskinutställning i Alingsås eller på plats hos er. Våra utbildningar omfattar uppstart av maskinparken efter installation, funktionsgenomgång med operatörer samt utbildning i säker användning.