Slöjd

Slöjdsal

Vi är din kompletta partner! Vi erbjuder ett komplett sortiment av maskiner, inredningar och skyddsutrustning anpassat och utvalt för skolans undervisning i teknisk slöjd. Med erfarenhet och kunskap betjänar vi grundskolor och yrkesutbildande skolor . Lindahl & Nermark är en samarbetspartner till Sveriges alla skolor gällande utrustning och tjänster för slöjdsalar. Som en del av vårt koncept för säker skolslöjd erbjuder vi två olika kontroller.

Säkerhetskontroll

Vi utför kontroll med inriktning på säkerhet och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser när vi ger rekommendationer till åtgärder. Efter genomförd kontroll levereras dokumentation med bekräftelse respektive avvikelser mot gällande krav. Vid avvikelser lämnar vi offert på avhjälpande åtgärder.

Pris: 1 590 kr exklusive moms och resekostnader.

Funktionskontroll

Efter anpassad funktionskontroll av era maskiner levererar vi dokumentation så att ni får en tydlig bild av statusen på era maskiner. I samband med kontrollerna utför vi även enklare rengöring samt eventuella justeringar. De checklistor som våra tekniker använder säkerställer att maskinen blir kontrollerad på alla punkter.

Pris: 2 490 kr exklusvive moms och resekostnader.

Kontaka oss!